Veiklos sritys


Kultūros centro veiklos sritys: etninė kultūra, mėgėjų meno puoselėjimas, meninių programų kūrimas, šviečiamosios(edukacinės )pramoginės veiklos puoselėjimas, bendruomenės kultūrinių poreikių tenkinimas, profesionaliojo meno sklaida.