Aleksandravo moterų klubas ATGAIVA

Moterų klubas įsikūrė 2009 metais ir aktyviai gyvuoja iki šiol. Jam vadovauja Irena
Stražinskaitė-Glinskienė. Klubo moterų iniciatyva kiekvienais metais prieš Šv. Kalėdas lankomi vieniši ir neįgalūs seneliai. Taip pat klubo moterys yra aktyvios pagalbininkės organizuojant kultūros namų renginius.
Aleksandravo kultūros namuose kiekvienais metais organizuojami Valstybinių ir kalendorinių švenčių minėjimai. Labiausiai kaimo gyventojus džiugina vasaros kaimo pramogų ir sporto šventė „Antaninės“.
Aleksandravo kultūros namai organizuojant renginius bendradarbiauja su kaimo bendruomene ir biblioteka.

Vadovė
Irena stražinskaitė -Glinskienė
Tel.nr.+370 60050674