Apie mus

2007 m. Šateikių kultūros namai reorganizuoti į Šateikių kultūros centrą su dviem – Aleksandravo, Narvaišių – aptarnaujamomis teritorijomis.

Istorija | kultūra | Šateikiai

2007 metų liepos 4 dieną  Šateikių kultūros namams suteiktas kultūros centro statusas, kuriam šiuo metu priklauso dvi aptarnaujančios teritorijos : Aleksandravo kultūros namai (vad. Stasė Mačiulskienė) ir Narvaišių aptarnaujama teritorijoja (vad. Vilija Gedgaudienė).

 

Iki 2014 metų  gruodžio mėnesio Šateikių kultūros centras veiklą vykdė  buvusiame  Šateikių dvaro oranžerijos  pastate,  seniūnijos patalpose. Plungės rajono savivaldybė 2014 metais baigė vykdyti projektą  „Šateikių kultūros centro infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ (projekto Nr.  VP3-1.2-VRM-01-R-81-006), kuris buvo finansuojamas pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos I prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“, kurio bendra projekto vertė – 3 000 000 Lt.  Iš jų:

  • 2 550 000 Lt – skirta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondas);
  • 225 000 Lt – iš valstybės biudžeto;
  • 225 000 Lt – iš Savivaldybės biudžeto.

        

Šio projekto vykdymo metu Šateikių kultūros centre buvo  rekonstruotos patalpos, įrengtos naujos šildymo, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemos, elektros instaliacija, kompiuteriniai tinklai ir t. t.  Įrengta stacionari lauko estrada, poilsio zona, sutvarkyta aplinka. Darbus vykdė du rangovai – UAB „Granitoidas“ ir UAB „Palska“. UAB „Faktumas“ pagamino

Iki rekonstrukcijos kultūros centre veikė vienas  meno mėgėjų  kolektyvas – nuo 1989 m.  iki šiol gyvuojantis folklorinis kolektyvas ,,Šateike”  (vad. L. Domarkienė).

Nuo  2016 m. – 6 meno mėgėjų kolektyvai .

            2013 m. Aleksandravo skyrius taip pat persikėlė į naujai renovuotas patalpas.

            Nuo 2018m. Narvaišių aptarnaujamoje teritorijoje dirba renginių organizatorė

 (V. Gedgaudienė), naujai renovuotame bendruomenės veiklai pritaikytame pastate.

Veikla

Šateikių kultūros centras pagrindinį dėmesį skiria turiningam gyventojų laisvalaikio praleidimui, kultūrinių renginių organizavimui, etnokultūros puoselėjimui, mėgėjų klubų bei meno mėgėjų kolektyvų veiklos skatinimui. Kultūros centras ir jo aptarnaujančios teritorijos organizuoja įvairias gyventojų mėgiamas tradicines šventes, vakarones, koncertus, valstybinių švenčių, reikšmingų ir atmintinų datų minėjimus, masinius renginius, dalyvauja rajono, apskrities, respublikiniuose kultūriniuose renginiuose, apžiūrose. Organizuoja parodas, susitikimus su žymiais žmonėmis, aktyviai bendradarbiauja su bendruomenėmis, kitais kultūros centrais, mokyklomis, bibliotekomis, muziejais.

Šateikių kultūros centre kasmet vyksta jau regionine tapusi dramos kolektyvų šventė “Nors kauk, be kaukės“, regioninė ansamblių šventė „Pro vėišnėliu suodnieli“ ir kt.  Kiekvienais metais tradiciškai švenčiamos Užgavėnės, Joninės, Antaninės, vasaros festivalis ,, Mano kaimo vasara“. Gražias tradicijas turi kasmet organizuojama Vaikystės šventė, Kalėdiniai, Adventiniai renginiai.

Šateikių kultūros centras ir aptarnaujančios teritorijos Aleksandravo ir Narvaišių – tai kūrybos, saviraiškos susibūrimų vieta, kur sėkmingai savo veiklą vykdo gausėjantys meno kolektyvai.