| Be kategorijos

,,SĖKMĖS KELIAS”

alt
VPS priemonės „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“ veiklos srities „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas“ Nr. LEADER-19.2.-SAVA-4.1. (toliau – VPS priemonės veiklos sritis) vietos projektams.

Comments are closed.