Teisinė informacija

Kultūros centras vadovaujasi: Lietuvos respublikos Konstitucija, Lietuvos respublikos Kultūros centrų įstatymu, Lietuvos respublikos biudžetinių įstaigų įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos teisės aktais, Plungės r. savivaldybės tarybos sprendimais, Plungės r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, mero potvarkiais, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo įsakymais ir Šateikių kultūros centro nuostatais, kitais įstatymais.